Článok, ktorý vám konečne pomôže pochopiť marketingovú stratégiu a jej prínos

Čas je vzácny, preto preskočím dlhý úvod blogu a prejdem rovno k veci. Dnes vám predstavím „mapu úspechu“ – premyslenú marketingovú stratégiu, ktorá prináša výsledky. 

V našej  firme veríme, že práve dlhodobé budovanie značky a postupné zapracovanie zmien do marketingu, a v neposlednom rade do fungovania firmy, prináša výsledky. Taktiež pomáhame podnikateľom, firmám a organizáciám pozdvihnúť úroveň ich značky a v neposlednom rade ich výnosu.

Čo je marketingová stratégia s dlhodobým rastom?

Pilierom marketingovej stratégie je hodnotová ponuka vašej firmy či organizácie. Stratégia sa v konečnom dôsledku vzťahuje na cieľ firmy a oslovenie nových zákazníkov, prípadne budovanie pevných vzťahov s aktuálnymi zákazníkmi.

Jednoducho povedané, marketingová stratégia je súhrn komunikácie toho, prečo podnik existuje, ako podnik formuluje svoju hodnotovú ponuku smerom k svojim zákazníkom.

S definíciou PREČO, AKO a ČO nám môže pomôcť princíp zlatého kruhu od Simona Sineka. Kruh sa skladá z jednoduchých troch vrstiev:

PREČO robíme to, čo robíme a PREČO vôbec existujeme?
AKO niečo robíme a AKO to komunikujeme?
ČO robíme a ČO komunikujeme?

Následne dokážeme vytvoriť marketingovú stratégiu, ktorá prináša dlhodobý rast. PREČO? Pretože ak nemáme jasne definované mantinely, prechádzame od jednej sociálnej sieti k druhej, nemáme jasno v tom AKO komunikovať, a v neposlednom rade, nevieme ČO komunikovať. Dá sa povedať, že marketingová stratégia je nosný dokument, ktorý nám pomáha správne komunikovať, so správnymi ľuďmi na správnom mieste.

Čo prináša správne nastavená marketingová stratégia?

Prínosom marketingovej stratégie je dosahovanie cieľov firmy či organizácie, posun na vyššiu/lepšiu úroveň. To, ako sme dosiahli navýšenie objednávok o dvadsaťnásobok, zistíte v tejto case study.

V skratke, hlavným prínosom má byť plnenie cieľov a dlhodobý rast. V rozšírenom kontexte potrebujeme jasne komunikovať našej cieľovej skupine PREČO by mali nakúpiť práve u nás.

Podľa slov autora, Josha Kaufmana, môžeme povedať, že najúspešnejšie spoločnosti sveta sú tie, ktoré dokážu nájsť spôsob, ktorý rýchlo a lacno upútať pozornosť vhodných záujemcov. Práve tomuto má pomôcť marketingová stratégia.

Ktoré kroky zvoliť pri tvorbe marketingovej stratégie?

Predpokladám, že existuje mnoho odporúčaní a taktík, ako robiť marketingové stratégie. Nám sa osvedčili tieto kroky, ktoré prinášajú úspech.

Prvotná analýza: v prvom kroku analyzujte svoje sociálne siete, nastavenie reklamných web účtov a celkovú komunikáciu. Môže vám v tom pomôcť SWOT analýza, kde definujete svoje silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia.

Čo sú vaše dlhodobé ciele: výsledok sa asi ťažko dosahuje bez jasne definovaného cieľa. Definujte ho čím skôr. Môže to byť zvýšenie zisku, budovanie značky a pod. Nezabúdajte, že ciele by mali byť SMART, teda:

  • S – špecifické, konkrétne ciele (z ang. specific)
  • M – merateľné ciele (z ang. measurable )
  • A – dosiahnuteľné/prijateľné ciele (z ang. achievable/acceptable)
  • R – realistické ciele  (z ang. Realistic)
  • T –časovo špecifické/sledovateľné ciele (z ang. Time-bound )

Všeobecné ciele sa ťažko dosahujú, preto ich vďaka slovíčku SMART rozmeníte na drobné.

Kto je vaša cieľová skupina:

Stretávame sa s tým, že nám klient povie: „Všetci sú moja cieľová skupina.“ Nie a ešte raz nie. To, že vaša cieľová skupina je každý, jednoducho nie je pravda.  Cieľová skupina je skupina jednotlivcov, ktorí majú niečo spoločné, niečo, čo im práve vy viete dodať.

Majú spoločné záujmy, potreby či demografické údaje. Cieľové skupiny odporúčame rozdeliť na maximálne tri skupiny. Na čo sa zameriava a aké trendy sleduje? Toto všetko vieme následne zhmotniť v kreatíve pre celkovú komunikáciu.

Persóny: vedú sa diskusie o tom, či ich robiť alebo nerobiť. My ich využívame pri jasnej komunikácií.Persóna je človek, respektíve predstaviteľ cieľovej skupiny. Na základe jeho analýzy dokážeme reklamu umiestniť v pravý čas na pravom mieste. Keď zistíme, že „Jozef“ trávi veľa času za volantom, vhodným komunikačným kanálom môže byť práve umiestnenie reklamy v rádiu alebo podcaste.

Správne stanovenie cieľových skupín a ich persón vám pomôže lepšie spoznať vašich klientov a v kombinácii so správnym posolstvom vám pomôže naplniť dlhodobé ciele.

Definujte insight a posolstvo komunikácie:

Insight sa zakladá na porozumení potrieb a túžob našej cieľovej skupiny. Práve tieto potreby sú základom správania a postojov na trhu. V rámci komunikácie existuje produktový, spotrebiteľský a komunikačný insight (insightu sa môžeme venovať v ďalšom blogu).

Insight nie je to isté ako posolstvo. Posolstvo je odpoveďou na insight. Pred pár rokmi nasadil slovenský operátor reklamné posolstvo: „Je mi to 4“. Tu môžeme predpokladať, že insightom reklamy bolo to, že mladým sú veci jedno. Z čoho v kombinácií so slovnou hračkou vzniklo posolstvo pre mladých „Je mi to štyri“.

A kde budeme komunikovať?

Vytvorili ste prvotnú analýzu, definovali cieľové skupiny, persóny, stanovili posolstvo. Teraz prichádza rad na stanovenie marketingových nástrojov a kanálov. Aktuálne vám nemôžem povedať, kde cieliť vašu komunikáciu, pretože každý klient je špecifický.

Môže ísť o Google Ads, TV reklamu, PR články, Meta (Facebook) Ads… Ak si stále neviete dať rady, kontaktujte nás a poradíme vám na konzultácii, prípadne vám pripravíme dlhodobú marketingovú stratégiu.

Myslite aj na 4 P

  • Product (produkt)
  • Price (cena)
  • Place (distribučné cesty)
  • Promotion (propagácia) 

Pomáhajú vám v marketingovej komunikácii. Môžete ich použiť v začiatku vášho podnikania, prípadne ak chcete upraviť predaj. Okrem toho je vhodné použiť 4P počas komunikácie tovarov a služieb pre nové publikum.

Autor blogu: Dávid Maslen