Ako prekonalo naše marketingové školenie očakávanie klienta? 

Prispôsobiť sa dnešnému rýchlemu svetu sa jednoducho musíme. Práve preto vzdelávame seba samých a naše poznatky odovzdávame ďalej našim klientom. O tom, ako pochopil náš klient, že marketing nie je len bonusová súčasť jeho práce sa môžete dočítať TU

Teraz sa však pozrite na to, ako sme zostavili dve školenia pre nášho klienta. 

Začiatkom roku 2023  sme zorganizovali prvé školenie SZUŠ, ktoré spočívalo v tom, aby sme ukázali učiteľom umeleckej školy, ako veľmi je dôležité vedieť pracovať so sociálnymi sieťami a že to nemusí byť ich Achillovou pätou, ale naopak, ich výhodou. 

Aké boli ciele nášho školenia? 

1. Uvedomiť si potrebu aktivity na sociálnych sieťach – Ak značka konzistentne komunikuje pravidelne na sociálnych sieťach, buduje povedomie a vzťah s cieľovou skupinou. 

2. Pochopiť zámer marketingovej stratégie – Zostavenie stratégie je prvý krok, avšak ak chceme, aby ju klient aj začal využívať, potrebujeme si s ním prejsť mnohé strategické či taktické kroky, ktoré smerujú k naplneniu dlhodobých cieľov.

3. Porozumieť rôznym typom obsahu v marketingu a princípom tvorby príspevkov – A opäť sme sa dostali k tomu, ako veľmi je dôležité vedieť, aký typ obsahu a pre akú cieľovú skupinu budeme tvoriť. To, čo je aktuálne trendy, nemusí byť trendy aj pre vaše cieľové skupiny. 

Naše druhé školenie bolo viac individuálne, keďže na rozdiel od prvého sme neodovzdávali naše „know-how” celej skupine, ale len dvom účastníkom. 

Celé školenie sme koncipovali v duchu efektívneho marketingu na sociálnych sieťach. V prvej, teoretickej časti, sme predstavili základné metriky, ktoré sa objavujú na sociálnych sieťach. To, že sledovatelia nie sú len číslo, ale odkrývajú nám toho oveľa viac. 

Po dôležitej teoretickej časti sme sa presunuli do praxe. Našim zámerom bolo priamo na školení vytvoriť obsah, ktorý bude môcť náš klient rovno zdieľať na sociálne siete. Keďže zo začiatku bolo pre klienta všetko nové, počas troch hodín praktickej časti sme dohliadali na celkovú tvorbu.  

Akú spätnú väzbu sme nakoniec dostali? Boli očakávania naplnené? Nuž, poďme sa na to v nasledovných riadkoch pozrieť.

„Moje očakávania boli prekročené. Veľmi milo ma prekvapil prístup školiacich – ich priateľské a príjemné vystupovanie. Ak je prístup takýto, tak sa potom lepšie a ľahšie vstrebávajú informácie. Neváhali poradiť, každá otázka bola zodpovedaná. Ukážky konkrétnych príkladov a tvorba konkrétneho obsahu bola veľmi prospešná.”

„Áno, veľmi príjemné a obohacujúce. Beriem si so sebou zopár trikov. A hlavne nám bolo vysvetlené prečo sú niektoré, na pohľad možno banálne veci, dôležité.”

Ďakujeme SZUŠ za opätovne prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

Máte záujem o prípravu marketingového školenia, či inú spoluprácu?
Kontaktujte nás ešte dnes: https://maviomedia.sk/nase-sluzby-old/

Autorka blogu:

Simona Nehézová

Inšpirácia z Mavio inspire day