SZUŠ

Poslaním nášho klienta - SZUŠ je poskytnúť kvalitné vzdelanie v oblasti umenia pre všetky deti bez rozdielu. Nášmu klientovi sme kompletne prerobili webové stránky a zjednotili vizuálnu identitu.

Nastavili sme modernú komunikáciu na sociálnych sieťach a oživili ju pútavými grafikami. Pripravili sme marketingovú stratégiu, ktorá klientovi pomohla pochopiť marketing ako súčasť jeho práce.
Pre klienta sme zabezpečili/zabezpečujeme:
● marketingovú stratégiu
● marketingové konzultácie
● zjednotenie vizuálnej identity
● tvorbu obsahu na sociálne siete
● tvorbu troch nových webov
● marketingové školenie
● fotenie akcií a vyučovania
Najväčší úspech: Za rok spolupráce sme dokázali premeniť zmýšľanie tímu SZUŠ, že marketing nie je ďalšia úloha, ale súčasť vnímania ich práce.
Ukážka práce
Máte záujem o spoluprácu?