STAGEMAN

STAGEMAN Slovensko je spoločnosť, ktorá sa zaoberá prípravou a realizáciou voľnočasových a vzdelávacích programov, v ktorých jedinečným spôsobom prepájajú animáciu voľného času, netradičné outdoorové aktivity a zážitkové vzdelávacie metódy. Pre klienta sme analyzovali súčasný stav marketingovej komunikácie, na základe ktorej sme dokázali pripraviť kampaň pre kásting animátorov. Zároveň sme vypracovali marketingovú stratégiu, ktorej úlohou je upratať v marketingovej komunikácií STAGEMAN.
Pre klienta sme zabezpečili:
● marketingovú stratégiu
● analýzu súčastného stavu
● tvorbu obsahu - grafika, banery
● kreatívu & copywriting
● tvorba reels videí
● správu Facebook Ads
Ukážka práce
Máte záujem o spoluprácu?