DO PRÁCE NA BICYKLI

DO PRÁCE NA BICYKLI je iniciatíva, ktorá podporuje rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Už štvrtý rok pripravujeme nášmu klientovi kreatívu pre každú kampaň. Prvý rok našej spolupráce sme pripravili nosnú marketingovú stratégiu, ktorú sme potom každý rok upravovali podľa toho, kde sa aktuálne nachádzala spoločnosť na Slovensku, čo viedlo k zvyšovaniu jednotlivých štatistík a budovaniu povedomia o tejto iniciatíve.

Pre nášho dlhoročného klienta sme aktuálne vytvorili, k významnému 10. ročníku, celoročnú kampaň, aby sme prostredníctvom nej pripomenuli dôležitosť rozvoja cyklistickej dopravy v mestách, zároveň vyzvali samosprávy na Slovensku. Veríme, že samosprávy budú vytvárať kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, a motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.
Pre klienta sme zabezpečili/zabezpečujeme:
● marketingovú kampaň
● oficiálne promo video ku kampani
● nahrali sme rozhlasový spot do rádia Expres
● návrh maskota kampane – Cinka
● návrh komixu
● grafický dizajn na nové tričká
● kreatívu a pútavé bannery a grafiky pre sociálne siete
Najväčší úspech: Vďaka spolupráci dosiahla kampaň Do práce na bicykli, napriek pandemickej situácii, najvyšší počet najazdených kilometrov vo svojej histórii.
Naše výsledky:
V roku 2019 bolo: do kampane registrovaných 99 samospráv, 12 687 účastníkov, 3 779 registrovaných tímov a 80,94 najazdených kilometrov na jedného účastníka.

V roku 2022 bolo: 105 registrovaných samospráv, 13 551 registrovaných účastníkov, 4 021 registrovaných tímov a 137,91 najazdených kilometrov na účastníka.
Ukážka práce
PROMO VIDEO
Máte záujem o spoluprácu?