Učiteľ Slovenska

Projekt Komenského inštitútu nám bol obzvlášť blízky, keďže sami zdieľame nadšenie pre oblasť vzdelávania. Ocenenie najlepších učiteľov Slovenska a zároveň vzdelávací program KI však potrebovali premyslenú a jednotnú marketingovú stratégiu. Pre klienta sme vytvárali marketingovú analýzu, stratégiu, marketingový plán a kreatívu kampaní a podarilo sa nám nielen splniť, ale dokonca signifikantne „prestreliť“ ciele kampane.
Pre klienta sme zabezpečili:
● grafikcú tvorbu
● marketingovú analýzu
● marketingovú stratégiu
● kratívu
Ukážka práce
Celú case study si môžete prečítať tu: Klik
Máte záujem o spoluprácu?