Učiteľ Slovenska

Učiteľ Slovenska

    Projekt Komenského inštitútu nám bol obzvlášť blízky, keďže sami zdieľame nadšenie pre oblasť vzdelávania. Ocenenie najlepších učiteľov Slovenska a zároveň vzdelávací program KI však potrebovali premyslenú a jednotnú marketingovú stratégiu. Pre klienta sme vytvárali marketingovú analýzu, stratégiu, marketingový plán a kreatívu kampaní a podarilo sa nám nielen splniť, ale dokonca signifikantne „prestreliť“ ciele kampane. Prečítajte si viac v case study.